I Recent

                                                                                  Nog voorlopige update 29-08-2014

 

Gebeurtenissen in 2014 en daarvoor 

Familierelaties staan in het regelmatig bijgehouden DTB (Doop, Trouw, Begraven) register II. Oudere  bijdragen worden te zijner tijd doorgeschoven naar de bijlagen bij volgende hoofdstukken (Om zo'n bijlage te openen: klick rechtsboven en dan op "openen". Correcties en aanvullingen zijn altijd welkom. Ook verneem ik het graag via “info@vanklinkenfamilies.nlwanneer iemand iets kan zeggen over verloren schapen" (9, 12) of iets kan toevoegen aan historische gegevens van voor 1811.

                                                                                                                                                                      JvK

 

 

 

Toevoegingen van Van Klinken's van voor 1811.

Door digitalisering en met de medewerking van vrijwilligers komen er, zij het monjesmaat, kunnen er in de laatste twee jaren nog wel enkele gegevens aan onze bestanden toegevoegd worden. In Groningen kwamen we de ouders van Dina vK op het spoor. Het zijn Pieter Lauwerents van Klincken (1687-1732) en Margreta Toben (vroeg overleden). Voor Zeeland attendeerde Willem vK (Z15 1.3) op een toe te voegen inlas van Leendert Klinkerlant *1640, inbrenger van de in Zeeland diep gewortelde vK-naam "Leendert".  Van deze Leendert zijn kinderen, klein-en achterkleinkinderen bekend (vK-boek blz.274). Maar aan het gezin van zijn kleinzoon Adriaan (1724) kan, zij het onder enig voorbehoud, een Jan vK worden toegevoegd. De bekende gezinsleden zijn dan: 1752 Marinus, 1759 Cornelis en dan 1761 Jan vK gehuwd met Kaatje.

 

 

De verspreiding van de haplogroep "I" is gebaseerd op wereldwijd verzameld DNA van 60.000 mannen.

(Bruine gebieden hebben tweemaal zoveel "I" als de geel gekleurde gebieden).

 

 

 

 

 

 

Bareld en Riek van Klinken - Bloemsma (vKboek blz.158 en 166) hebben hun 60-jarig huwelijk gevierd met kinderen en kleinkinderen, neven en nichten. We willen hen daarmee van harte feliciteren.

Maar we wensen hen ook tegelijk sterkte met hun afnemende mobiliteit en gezondheid: tante Riek moet een operatie te boven komen na een meervoudige beenbreuk.

 

Overleden:

 

Stijntje Not *06-11-1919 +(93j)01-03-2013/Vmnd (vK-boek blz 92)

"Vaste rots van mijn behoud"

 

Hendrik (Henk) vK +(60j)07-01-2013/Stadskan, artiest (vK-boek blz.131)

Zoals Henk op zijn eigen zelfstandige

en cratieve manier zijn leven heeft geleefd,

zo heeft hij ook afscheid van het leven genomen.

 

 

vK-Archief is tot nog toe nog bij: J.vK; Scheperweg 26 9751 RR Haren

Laat het ons weten (info@vanklinkenfamilies.nl) als U voorwerpen, boeken of brieven hebt die beter in dit archief kunnen worden bewaard. Archivaris/bestuurslid Gert van Klinken overlegt over een plaats voor duurzame en professionele opslag.

 

 

 

 

BMT Manager
Een genealogie van de "Stichting Families van Klinken" met kwartieren Boelkes, Bots, Braam, Gnodde, de Jonge, Kloppenburg, Mooibroek, Spier, Vos en Zuidema © 2019 Families van Klinken :: Laatste update: 28 augustus 2014 :: Realisatie: BMT Media