1 Stichting Fam.vK

      

De Stichting Families Van Klinken          

 “Van Klinken” is een zogenaamde geclusterde familienaam in twee stamgebieden: de Groninger-Drentse Veenkoloniën en het Zeeuwse Nieuwer­kerk. We mogen aannemen dat alle huidige Van Klinken’s, waar ook ter wereld, daar zijn geworteld. Daarnaast is er naamsverwantschap met een derde groep: patriciërs en sommigen die zich laten vervolgen tot in de middel­eeuwen en mogelijk tot aan Karel de Grote. Familie-verwantschap tussen de drie groepen is niet aangetoond en lijkt ook minder waarschijnlijk. Maar dat er sprake is van netwerken is aannemelijk.

De Veenkolonialen en de Zeeuwen hebben elkaar gevonden als naamsverwanten en hebben in 2003 de bovengenoemde stichting gevormd met als eerste doelstelling het inmiddels vervulde schrijven van een genealogieboek. De Stichting kan behulpzaam zijn bij vervolgpublicaties, bij activiteiten als ontmoetings­dagen of bij het organiseren van excursies naar interessante  “Van Klinken sites”.

 

image002.jpg

Het stichtingsbestuur bijeen op 23-04-2011 in Amersfoort. vlnr: Huib van Klinken  penm), Johan van Klinken (voorz), Adrie van Klinken(Z14.3), (Marry vK, echtgenote van Johan), Jopie Hilbrands (KJJoE), Wim van Klinken (secr) en Mariet van Klinken (Z9.2.1). Hans van Klinken (Z8.2.2) was die dag verhinderd. Nadien is als archivaris toegetreden Gert van Klinken (KJJoJc). Tussen haakjes staan de codes voor stamlijnen in het vK-boek.

 

De vroegere website www.famvanklinken.nl  is vervangen door de site die U nu voor ogen hebt. Beheerders zijn Johan van Klinken en Wim van Klinken.

Wij ontvangen graag berichten van geboorte, huwelijk of overlijden. Ook anekdotes en wetens­waardigheden kunnen worden doorgeven naar onderstaand e-mail of postadres. Oude brieven, foto’s of andere familiestukken die men niet aan de vergetelheid wil prijsgeven kunnen worden toegevoegd aan het familiearchief (postadres: Scheperweg 26, 9751 RR Haren), waarmee een bescheiden begin is gemaakt en waar het bestuurslid Gert van Klinken een deskundige oog op zal houden.

 

Wilt U op onze mailinglist geplaats worden, meldt dat dan via “info@vanklinkenfamilies.nlmet e-mail adres en postadres. Vragen, opmerkingen of suggesties zijn daar eveneens welkom.

 

Ons postadres: Stichting Families Van Klinken: Scheperweg 26 9751 RR Haren

Postgiro: 9552156 tnv St. Families Van Klinken, Molenakker 9  5664 ET Geldrop (penm: H. van Klinken).

 

BMT Manager
Een genealogie van de "Stichting Families van Klinken" met kwartieren Boelkes, Bots, Braam, Gnodde, de Jonge, Kloppenburg, Mooibroek, Spier, Vos en Zuidema © 2019 Families van Klinken :: Laatste update: 28 augustus 2014 :: Realisatie: BMT Media