2 Het vK-boek

De Stichting Families van Klinken is meteen na haar oprichting gaan werken aan haar eerste doelstelling: het schrijven van een genealogie. Dit resulteerde in 2007 in het  kloeke boek “Van Klinken; Families en Naamgenoten”. Het is een boek met enige cultuurhistorische betekenis; niet alleen van regionale, maar ook van landelijke en zelfs Europese interesse. 

 

 

De omslag van het vK-boek toont de twee stamgebieden van  de Van Klinken’s: de Gronings-Drentse venen in het Noord-Oosten en Zeeland in het Zuid-Westen van Nederland. Een derde groep van uitgestorven patriciers woonde vooral in Amsterdam en omstreken. Veel meer in nevelen gehuld noemen oude archieven de naam elders in Drenthe en in Duitsland.

 


Het boek richt zich uiteraard allereerst op de drie genoemde clusters: de Veenkolonialen, de Zeeuwen en de historische patriciërs. De naamregisters staan daarbij zoveel mogelijk op de linker bladzijden om de rechter en overige pagina’s ruimte te geven voor historische context, anekdotes en regionale settings. Voor een aantal nauw verbonden families – aangetrouwde “koude kant” – zijn beknopte kwartierstaten en stamlijnen toegevoegd:: Boelkes, Bots, Braam, Gnodde, de Jonge, (von) Klencke, Kloppenburg, Mooibroek, Oost, Spier, Vos en Zuidema.

Achterin staan als toevoegingen: een bizarre geschiedenis van Johann Friderich von Klencken als slaaf in Tunis en daarna foto’s van grafmonumenten voor zover bekend bij het verschijnen van het boek. Deze website geeft afbeeldingen van nadien gevonden monumenten.

 

Het boek zal zijn waarde blijven behouden en krijgt reeds antiquarische waarde. Zolang de beperkte voorraad nog strekt is het ver­krijgbaar bij afhaling à € 40 per boek op één der onderstaande adressen. (tevoren graag even opbellen):

J. van Klinken  Scheperweg 26,  9751RR Haren  tel.050-5346320

H. van Klinken  Molenakker 9,  5664 ET Geldrop  tel.040-2856223

A. van Klinken  Pr.Hendrikstraat 5, 3241 GR Middelharnis tel.0187-485250

Toezending per post is ook mogelijk  na ontvangst van de € 40 via  giro 9552156  ten name van St.FamVan Klinken, H. v. Klinken, Geldrop met vermelding van het adres waar het boek naar gestuurd moet worden.

BMT Manager
Een genealogie van de "Stichting Families van Klinken" met kwartieren Boelkes, Bots, Braam, Gnodde, de Jonge, Kloppenburg, Mooibroek, Spier, Vos en Zuidema © 2019 Families van Klinken :: Laatste update: 28 augustus 2014 :: Realisatie: BMT Media