3 Aanvullingen op het boek

1. Agneta Bouwina van Klenck

2. Vlasteelt in Nieuwerkerk   (ad vK-boek p345)

3. Waterstokers in Rotterdam (ad Z5 en Z6)

4. Een brief uit Amerika van 1929

 

Agneta Bouwina van Klenck; †1785

De onvolprezen site www.allegroningers.nl zorgde voor twee verrassingen. Ze betreffen a) Dina van Klinken (1710-1762) als vermeld in de Update en b) Agneta Bouwina van Klenck als volgt.
Agneta Bouwina is als laatste naamdraagster van de “van KlencK patriciërs” meermalen genoemd in het vK-boek (p354 ev). Ze werd op 17-04-1703 gedoopt in de Groninger Martinikerk als dochter van de luitenant Petrus van Clenck en Bouwijna Eels en ze trouwde in 1726 met haar neef Conraadt Wildervanck. In 1738 werd ze als 35-jarige weduwe over­geschreven naar de kerk van Veendam. Ze had toen vier zonen van drie tot twaalf jaar.

De site citeert uit het Begraafboek van Zuidbroek (met te Uiterburen het drostenhuis van de familie Wildervanck):

            "Begraven 22-02-1785 N.n., weduwe, nalatende 2 zonen. Relatie: Wildervanck".

Deze notitie moet slaan op de toen 81-jarige Agneta Bouwina, want er is geen andere weduwe die in 1785 twee zonen Wildervanck kan hebben nagelaten. Van haar vier zonen waren er al twee overleden (in 1748 en 1754).

Blijft dat we nog graag willen weten hoe Agneta Bouwina in Veendam in de jaren 1765 tot 1785 de stamvaders Klaas en Ebel van de veenkoloniale van Klinken’s gekend heeft.

 

De vlasteelt was in het Zeeuwse Nieuwerkerk een belangrijke bron van bestaan. In 1920 dienden Cornelis en Jan van Klinken de onderstaande aanvraag in voor vergunning om hun bedrijf te moder­niseren. Max van Max van Klinken, zoon van Cornelis,  beschrijft in het vK-boek op blz 345-347 hoe de vlasserij in zijn werk ging.

 

         

 

 

 

 

Waterstokers in Rotterdam

Chris van Klinken is na de Eerste Wereldoorlog vanwege werk van Nieuwerkerk naar Rotterdam gegaan. Hij en zijn vrouw Marie Krabbe kochten daar van hun karige spaarcenten een waterstokerij annex kruidenierswinkeltje in het Oude Noorden van Rotterdam. Er waren in die tijd naar schatting wel1900 waterstokerijen. In de volkswijken vormden ze een  kern van het sociale gebeuren. Op maandag, wasdag, werden de tonnetjes met warm water bezorgd. Het was typisch Rotterdams, maar het was wel een aflopende zaak. In 1930 telde men in heel Nederland nog 1080 van die waterstokerijen, waarvan maar liefst niet minder dan 700 in Rotterdam. Na de Tweede Wereldoorlog liep hun aantal sterk terug: in 1950 waren er in Rotterdam nog 231 stokerijen die tonnetjes heet water bezorgde en de strijd tegen de warmwatergeisertjes nog niet hadden opgegeven.

Hun aanbod had zich inmiddels wel wat uitgebreid met verhuur van waskuipen en verkoop van snoepgoed, petroleum, gaskousjes, lampkatoen, aanmaakhout, kolen, turf, briketten, enz. Eieren werden van onder een stolp verkocht, want dan leken ze wat groter.

Chris en Marie (vK-boek Z5, blz 304) omstreeks 1952          

Het winkeltje bleek tijdens de hongerwinter een groot voordeel. Ruim was anders, maar honger werd er niet geleden. Het gezin had in het pakhuis een geit voor de melk. Gekocht of geruild in 1944. Maar daarna werd de waterstokerij overbodig. De kolenverkoop liep ook af en de kruidenierszaken kregen grotere dimensies. Eind vijftiger jaren verloor de winkel zijn functie en vond Chris werk als perron medewerker bij de NS. Hij overleed in 1961. Marie heeft hem nog lang overleefd in Hillegersberg als lieve oma voor haar kleinkinderen. De wijk "Het Ouden Noorden" trok veel bewoners van buitenlandse herkomst, verviel maar is op den duur ruimer opgezet en deels gerenoveerd.

( Met dank aan Dhr.Eric Enzlin)

 

 

1929.  Een brief uit Amerika

Jan Lanting (Valthermond, achterkleinzoon van Trijntje vK (vK-boek blz.148 KJJc3) kwam op het spoor van de onderstaande brief van zijn oudoom van Jan van Klinken (*1857  KJJc4). Deze oudoom zal als ruim 20-jarige omstreeks 1880 naar Amerika geëmigreerd zijn. Toen hij de brief schreef als 72-jarige zal zijn taalvaardigheid gemengd zijn: onvervalst Gronings uit zijn jeugd, enig Nederlands van kort lager onderwijs, Amerikaans-Engels in Michigan. Met prachtige spelling: “zementen weg”, “Lex kristie licht”; “knopje om oog drukken dan is licht aan, omlaag dan weer uit om thander”, ”waschmazien werkt door de elextkristie draad”…… Maar alle respect voor de  bijna 72-jarige. Als ik goed lees, dan kwamen bij hen in Michigan eerst de auto’s (Henry Ford natuurlijk) en daarna de elektriciteit. Hoe was dat in zijn stamland Musselkanaal of in Nieuwerkerk: eerst de auto of eerst elektrisch licht?

Op de volgende bladzijde volgt de uitgetypte brief:

----------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

BMT Manager
Een genealogie van de "Stichting Families van Klinken" met kwartieren Boelkes, Bots, Braam, Gnodde, de Jonge, Kloppenburg, Mooibroek, Spier, Vos en Zuidema © 2019 Families van Klinken :: Laatste update: 28 augustus 2014 :: Realisatie: BMT Media